CAO GẤP ĐÔI BỒ ĐÀO NHA, TỈ LỆ CHẤP THUẬN HỒ SƠ THỊ THỰC VÀNG HY LẠP ĐẠT KỶ LỤC

CAO GẤP ĐÔI BỒ ĐÀO NHA, TỈ LỆ CHẤP THUẬN HỒ SƠ THỊ THỰC VÀNG HY LẠP ĐẠT KỶ LỤC

Tháng 11 vừa qua, có tổng cộng 151 nhà đầu tư đã nhận được giấy chấp thuận chương trình thị thực vàng Hy Lạp. Tính từ đầu năm 2021 đến nay, Sở di trú Hy Lạp đã phê duyệt 898 hồ sơ, ít hơn 40 hồ sơ so với năm 2020. Tuy nhiên tổng số hồ sơ đã được phê duyệt trong cả hai năm 2020 và 2021 vẫn cho thấy xu hướng tăng trưởng bền bỉ của chương trình thị thực vàng Hy Lạp. Chỉ riêng quý 4 năm 2021, cụ thể trong tháng 10 và 11, số hồ sơ được phê duyệt đã chiếm gần 40% tổng số hồ sơ.

Từ đầu năm 2021 đến nay, chương trình thị thực vàng Hy Lạp đang chiếm ưu thế tuyệt đối trước Bồ Đào Nha về số lượng hồ sơ phê duyệt trung bình mỗi tháng. Năm 2021, trung bình mỗi tuần Hy Lạp có 18,7 hồ sơ được phê duyệt, trong khi đó, con số này của Bồ Đào Nha là 16,3 hồ sơ. Sự tương phản giữa hai chương trình càng rõ rệt hơn nếu chỉ tính riêng tháng 11: Tỷ lệ phê duyệt mỗi tuần của Hy Lạp đạt 38 hồ sơ, trong khi của Bồ Đào Nha là 21 hồ sơ.

Tính đến hết tháng 11/2021, số bộ hồ sơ đã phê duyệt của Hy Lạp và Bồ Đào Nha lần lượt là 898 và 781. Hy Lạp vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu về lượng hồ sơ phê duyệt và dự kiến sẽ còn tăng đột phá trong năm 2022.

Hy Lạp đang tiến gần hơn đến cột mốc nhà đầu tư thị thực vàng thứ 10.000. Tính đến nay, Hy Lạp đã chấp thuận cấp thẻ thường trú nhân cho tổng cộng 9.473 nhà đầu tư và 18.938 thành viên trong gia đình của họ.

 

Nguồn: imidaily.com