ỦY BAN CHÂU ÂU TÀI TRỢ TRƯỚC 4 TỶ EURO CHO HY LẠP

ỦY BAN CHÂU ÂU TÀI TRỢ TRƯỚC 4 TỶ EURO CHO HY LẠP 

Mới đây, Ủy ban châu Âu (EC) đã tài trợ trước cho Hy Lạp 4 tỷ Euro, tương đương 13% tổng các khoản cho vay và viện trợ không hoàn lại trong Kế hoạch phục hồi kinh tế Hy Lạp được phê duyệt vào tháng 6 vừa qua. Hy Lạp cũng là một trong những quốc gia đầu tiên nhận được tài trợ trước từ Ủy ban châu Âu. 

Ủy ban châu Âu cho rằng, khoản tài trợ này sẽ giúp Hy Lạp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các phương án cải cách và đầu tư cơ bản trong Kế hoạch phục hồi kinh tế.

Theo kế hoạch, Hy Lạp sẽ nhận được 30,5 tỷ Euro khoản hỗ trợ tài chính từ Liên minh châu Âu (EU), bao gồm 17,8 tỷ Euro viện trợ không hoàn lại và 12,7 tỷ Euro cho vay.

Tháng 7/2020, EU đã đề ra kế hoạch phục hồi kinh tế với tổng quy mô lên tới 1.800 tỷ Euro, bao gồm ngân sách dài hạn 1.074 tỷ Euro từ năm 2021 đến 2027, và quỹ phục hồi 750 tỷ Euro. Đây là gói kích thích kinh tế lớn nhất của EU từ trước đến nay, nhằm giúp các quốc gia trong khối nhanh chóng khôi phục kinh tế sau Covid-19. Đến tháng 12/2020, các nhà lãnh đạo EU đã đạt được thỏa thuận về việc thực hiện kế hoạch phục hồi này.

 

Nguồn: https://www.eureporter.co/